Công ty nên xử lý thế nào khi người lao động xin nghỉ hưu sớm?

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Thursday 23 March 2023

Công ty nên xử lý thế nào khi người lao động xin nghỉ hưu sớm?

Câu hỏi:

Người lao động (NLĐ) làm việc lâu năm muốn xin nghỉ hưu sớm, đứng trên góc độ của công ty thì nên làm như thế nào thì sẽ tốt hơn? Không nên vì sau khi giúp NLĐ mà bị đơn vị nhà nước phạt.


Trả lời:

  Đối với vấn đề của Công ty, chúng tôi có các ý kiến như sau:

          NLĐ muốn được nghỉ hưu và hưởng lương hưu sớm thì phải có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đáp ứng các điều kiện khác như độ tuổi nghỉ hưu sớm, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ..v..v… tuỳ từng trường hợp được quy định tại Điều 54 Luật BHXH 2014 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 BLLĐ 2019 và Điều 55 Luật BHXH 2014 được sửa bổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 219 BLLĐ 2019.

            1. Nếu đáp ứng đủ điều kiện nghỉ hưu – hưởng lương hưu trước tuổi nêu trên và cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật: Công ty có trách nhiệm ra Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí cho NLĐ hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí, nộp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí cho NLĐ và thanh toán các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của NLĐ trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ theo Điều 48 BLLĐ năm 2019

            2. Nếu không đáp ứng điều kiện để được nghỉ hưu – hưởng lương hưu trước tuổi nêu trên thì khi NLĐ xin nghỉ việc (nghỉ việc theo thoả thuận giữa Công ty và NLĐ hoặc NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật), Công ty ra Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với NLĐ và thanh toán đy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của NLĐ trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ theo Điều 48 BLLĐ năm 2019.

            Trường hợp NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH muốn nghỉ hưu sớm nhưng chưa đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định pháp luật thì NLĐ làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

ª     Sau khi hưởng xong trợ cấp thất nghiệp nếu đủ tuổi nghỉ hưu thì làm thủ tục hưởng lương hưu.

ª     Sau khi hưởng xong trợ cấp thất nghiệp nếu chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì làm thủ tục bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo Điều 61 Luật BHXH 2014. Khi đủ tuổi hưởng lương hưu thì làm thủ tục hưởng lương hưu.

(Ghi chú: NLĐ nên liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH để được hướng dẫn trình tự thủ tục cụ thể)

 No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage